โดยปกติแล้วการติดตั้งที่จับโทรศัพท์ ProMount ในรถ Yamaha R6 จะมีการติดตั้งที่รูกลางแผงคอเหมือนกับ Yamaha R1 โดยใช้ ProMount S128 ในการติดตั้งแบบนี้ขายึดมือถือ YAMAHA R6

แต่ถ้ารถมีการติดตั้งกันสะบัดเพิ่มเติม จะไม่สามารถติดตั้งในตำแหน่งนี้ได้ โดยจะต้องเปลี่ยนการติดตั้งโดยใช้ ProMount Set L แทน โดยติดตั้งที่